top of page
เว็บให้คำปรึกษา

About TMA

corporate-businessmen-shaking-hands.jpeg

TMA - Thailand Management Association, a not-for-profit organization with long standing history of 58 years is looking for energetic, talented and hungry-for-knowledge new organisational members to join our growing & fast moving collaborated team.  

Established as a professional body of leaders and managers in 1964, we are now globally recognized as a leading management development institution and community whose focus is on competitiveness enhancement at all levels. 

Our Rich History

TMA หรือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญในซิลิคอนวัลลีย์ (Silicon Valley) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พัฒนาทักษะ (Soft Skills) และนำเสนออัพเดทความรู้ในหัวข้อที่กำลังเป็นเทรนด์ในโลกการบริหารจัดการ โดยมีทั้ง

Established in 1964

To be the center of the finest and most up-to-date management skills

Highly professional body of managers and executives

Non-profit, Non-political organization

นอกเหนือจากความรู้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เรื่องที่ TMA เป็นภารกิจหลัก และกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

ambitious-business-man-climbing-stairs-success_edited.jpg
  • Thailand Competitiveness โดยเป็นองค์กร Partner กับ World Competitiveness Center แห่งสถาบัน IMD ที่ Switzerland ในการทำการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมากว่า 20 ปี โดยมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวกลางสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการประสานความร่วมมือ เพื่อปรับปรุง ranking ของประเทศไทย ทั้งในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ซึ่งเมื่อประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ก็จะช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศ

"  To Create
   Great Managers and Leaders  "

silhouette-image-business-people-group-city-background.jpeg

Promoting Excellence

Initiating & Encouraging

Providing & Supporting

Providing & Supporting

Providing & Supporting

Providing & Supporting

ทั้งนี้ TMA เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร (non-profit organization) ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทชั้นนำระดับ SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท Start-up ชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติระดับโลกเป็นกรรมการอำนวยการ โดยมี คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นหนึ่งใน Honorary Trustees

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

Our Vision

TMA - Thailand Management Association, a not-for-profit organization with long standing history of 58 years is looking for energetic, talented and hungry-for-knowledge new organisational members to join our growing & fast moving collaborated team.  

Established as a professional body of leaders and managers in 1964, we are now globally recognized as a leading management development institution and community whose focus is on competitiveness enhancement at all levels. 

Our Value

Our TMA values of Trusted, Moving forward and Applicable are reflected in the signature programs  that are, to name a few, Excellence Platform, Future Foresight, and National Competitiveness Enhancement.  

With strong corporate membership comprising leading companies that represent the largest and most prestigious corporations in Thailand and the support of both local and international partners, from both the public and private sectors, countless opportunities abound at TMA.

expand.png

Individual

map.png

Organization

teamwork.png

National

user.png

International

Preparing Readiness to Fit for the Future

มีค่าแรกเข้า 1000 บาท + ค่าสมาชิกรายปี

 

ค่าสมาชิกรายปี

- องค์กรขนาด S พนักงาน 1-100 คน ค่าสมาชิก 2,500 บาท/ปี (Vat 7% 2,657 บาท/ปี)

- องค์กรขนาด M พนักงาน 101-200 คน ค่าสมาชิก 3,500 บาท/ปี (Vat 7% 3,745 บาท/ปี)

- องค์กรขนาด L พนักงาน 201-500 คน ค่าสมาชิก 5,000 บาท/ปี (Vat 7% 5,350 บาท/ปี)

- องค์กรขนาด XL พนักงาน 501 คนขึ้นไป ค่าสมาชิก 7,000 บาท/ปี (Vat 7% 7,490 บาท/ปี)

 

พิเศษ องค์กรที่ แจ้ง สมัคร/ต่ออายุสมาชิกภายใน 31 มกราคม นี้

รับ double bonus ยกเว้นค่าแรกเข้า 1,000 บาท     โปรดกดปุ่มนี้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อเริ่มต้นสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. : 02 – 319 – 7677  ต่อ 278, 102
email : member@tma.or.th

business-agreement-successful-negotiation-concept-businessman-suit-shake-hand-with-custome
bottom of page