top of page

TMA Magazine

TMA Magazine

Magazine 2020 Issue 36 Jan – Mar

2020 เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงาน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและให้ความสำคัญนั่นคือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

Magazine 2019 Issue 35 Oct - Dec

ปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า อีก 3 เดือนข้างหน้าก่อนจะสิ้นสุดปี 2019 คงเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มวางแผน.... ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ในขณะที่ปัจจุบันนี้ การเปลี่ยนเปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้ มีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนกับสิ่งที่ทำาอยู่รวมไปถึงแผนการ ที่วางไว้ในอนาคตได้เช่นกัน การพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนมุมมองจึงเป็นเรื่องสำาคัญ ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

Magazine 2019 Issue 34 Jul - Sep

ปัจจุบันทุกองค์กรทั่วโลกเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแค่เรื่องของดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทุกองค์กรต้องไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากพอกับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้

Magazine 2019 Issue 33 Apr - Jun

ฉบับที่แล้วเราพูดถึงสังคม 5.0 คือ สังคมที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี โลกไซเบอร์ และโลกทางกายภาพ โดยมีสารสนเทศเป็นพื้นฐานพร้อมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเร่งกระบวนการทุกอย่างให้ไปอย่างรวดเร็ว

Magazine 2019 Issue 32 Jan – Mar

สังคม 4.0 อาจจะยังเร็วไม่พอ แต่ยุค 5.0 กำาลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างแน่นอน ล่าสุดหลายประเทศเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ยุค 5.0 บางประเทศเริ่มทดสอบระบบ 5G และนักการตลาด

Magazine 2018 Issue 31 Oct – Dec

“คุณธีรนันท์ ศรีหงส์” ประธานคนใหม่ TMA ยุคดิจิทัล เปิดวิสัยทัศน์ชี้เป้าหมายที่เป็นหัวใจสำคัญ 3 เรื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและองค์กรในประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน แข่งขันได้ในระดับสากล

Magazine 2018 Issue 30 Jul - Sep

ในยุคดิจิทัลที่บางองค์กรอาจจะมองว่าเป็นแค่แนวโน้มทางเทคโนโลยี แต่หลายองค์กรได้เห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้มีการตัดสินใจได้รวดเร็วสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปรับตัวทางธุรกิจ

Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun

ชีวิตยุคเทคโนโลยีที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์ ไฮเทค เพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมคนจะมีชีวิตเหมือนกันทั้งโลก คือ ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ แชร์ภาพส่วนตัวให้คนติดตาม ค้นหาข้อมูลออนไลน์

Magazine 2018 Issue 28 Jan - Mar

นอกจากปีปฏิทินที่ต้องเปลี่ยนในทุกปีแล้ว ยังมีสิ่งใดที่ ต้องเปลี่ยนอีกบ้าง? และอะไรที่ยังคงเดิม?

bottom of page