top of page

Wed, May 31

|

ณ ห้อง Auditorium - C asean รัชดา

Thailand Management Day 2023: "Silver Disruption: Dealing with it"

Silver Economy ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่อาจละเลย : ปี 2030 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม Silver อย่างเต็มรูปแบบ

Thailand Management Day 2023: "Silver Disruption: Dealing with it"
Thailand Management Day 2023: "Silver Disruption: Dealing with it"

Time & Location

May 31, 2023, 8:30 AM – 4:30 PM

ณ ห้อง Auditorium - C asean รัชดา, CW Tower, 10th Floor, 90 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

About the event

“เศรษฐกิจสีเงิน” (Silver Economy)

คือระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่อาจละเลย

ปี 2030 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม Silver อย่างเต็มรูปแบบ

เรื่องนี้จำเป็นต้องรู้...มาเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ

ตั้งแต่การกำหนดนโยบายการบริหารองค์กรและบุคลากร

เรียนรู้และเข้าใจเป้าหมายใหม่ทางการตลาดเมื่อ"Silver Gen" เป็นผู้ครอบครอง

ซึ่งนำไปสู่กุญแจสำคัญในการออกแบบสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญที่ขับเคลื่อนธูรกิจตลาด "Silver Gen"

เราขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมยุคใหม่แบบครอบคลุมและครบจบในที่เดียว (แบบที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อน) เพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่และปูทางลัดสู่ความสำเร็จของธุรกิจในงาน

Thailand Management Day 2023: Silver Disruption: Dealing with it

TMA ร่วมกับกลุ่มบริหารการจัดงานทั้ง 6 กลุ่มของ TMA ซึ่งประกอบด้วย 

 • Corporate Performance Management Group
 • Digital Transformation Management Group
 • Operational Excellence Management Group 
 • People Development Group
 • Marketing Management Group
 • Technology Innovation  Management Group

กำหนดจัดงาน Thailand Management Day 2023 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง Silver Disruption: Dealing with it เพื่อนําเสนอ Pain-point การดําเนินธุรกิจในยุคของ Silver Economy  พร้อมทั้งขยายโอกาสใช้ศักยภาพของคนกลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต

ท่านจะได้พบกับ ผู้เข้าร่วมงาน จากหลากหลายภาคธุรกิจ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับ Silver Economy

· ผู้บริหารภาคเอกชน

· ผู้บริหารภาครัฐบาล

· เจ้าของกิจการ SMEs

· และผู้สนใจทั่วไป

🙋🏻 Key Highlight

 • The FUTURE is in the hands of the SILVER
 • Unleashing Silver’s Talent
 • Twinkle your Wrinkle Marketing
 • Think Disruptive! How to Create Silver Innovation in the New Era
 • The Digital Planet of the Silver: Welcome to the SILVERIAN City Society

ปรากฏการณ์ใหม่ทางธุรกิจนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มเติมทางธุรกิจได้อย่างไร ...

ตลาด SILVER กำลังรอท่านอยู่ พบกันวัน พุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

ราคา (ยังไม่รวม Vat)

member 7,500.-

non member 9,500.-

Group 10 TMA member 65,000.-

Group 10 Non- TMA member 90,000.-

กำหนดการ คลิก https://bit.ly/40TMOiM

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/3nooU1a

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ !! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณภาณิชา โทร.02-319-7677 ต่อ 271 panicha_j@tma.or.th

Share this event

Disclaimer:

By submitting your personal data to us online in our website, you agree to give us consent to use and disclose your personal data in accordance with this policy. If you do not agree with the terms and conditions of this Privacy Policy, you must immediately cease using and accessing this Website and any content, services or products contained in or available from this Website for which you need to provide personal information.

bottom of page