top of page
เว็บให้คำปรึกษา

About TMA

corporate-businessmen-shaking-hands.jpeg

" ความรู้และทักษะระดับโลก

และการสร้างเครือข่าย

เพื่อบริษัทและองค์กร

ในประเทศไทย แข่งขันได้

และเติบโตอย่างยั่งยืน "

ความรู้และทักษะระดับโลก และการสร้างเครือข่าย

เพื่อบริษัทและองค์กรในประเทศไทย แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

TMA หรือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญในซิลิคอนวัลลีย์ (Silicon Valley) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พัฒนาทักษะ (Soft Skills) และนำเสนออัพเดทความรู้ในหัวข้อที่กำลังเป็นเทรนด์ในโลกการบริหารจัดการ โดยมีทั้ง

  • หลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Trainings) และตอบความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (In-house Trainings)

  • การจัดงานสัมมนา (Seminars) เวิร์คช้อป (Workshops) การจัดประชุมระดับนานาชาติ (Conferences) เกี่ยวความรู้ด้านธุรกิจ และเทรนด์ต่าง ๆ

  • จัดทริปธุรกิจ (Business Trips) ให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำระดับโลกในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติเข้าถึงได้ยาก

  • รวมทั้งงานบริการที่ปรึกษา งานวิจัย และกิจกรรมสร้างเครือข่ายสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน                                                             

นอกเหนือจากความรู้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เรื่องที่ TMA เป็นภารกิจหลัก และกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย

ambitious-business-man-climbing-stairs-success_edited.jpg
  • Thailand Competitiveness โดยเป็นองค์กร Partner กับ World Competitiveness Center แห่งสถาบัน IMD ที่ Switzerland ในการทำการสำรวจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมากว่า 20 ปี โดยมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวกลางสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการประสานความร่วมมือ เพื่อปรับปรุง ranking ของประเทศไทย ทั้งในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ซึ่งเมื่อประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ก็จะช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศ

การเสริมสร้างองค์ความรู้ และการอัพเดทเทรนด์ในด้านต่างๆ  "

silhouette-image-business-people-group-city-background.jpeg

การบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability, ESG -Environmental, Social and Corporate Governance)

ด้านการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน (Food Sustainability)

ด้านดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชัน (Digital Transformation)

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation)

ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs

การสนับสนุนยกย่องและเผยแพร่ความเป็นเลิศ โดยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2023 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2023 พร้อมด้วยรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023

ทั้งนี้ TMA เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร (non-profit organization) ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทชั้นนำระดับ SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท Start-up ชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติระดับโลกเป็นกรรมการอำนวยการ โดยมี คุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นหนึ่งใน Honorary Trustees

simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

ทำไมควรเลือกใช้ TMA

  • World-class knowledge, with local regional and world-class partners:  มีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับโลก เช่น  SCG, ปตท. บางจาก , CP Group, True, Corporation, BBL, Kbank, SCB, SCBX, Sasin, Huawei Thailand, SEA (Shopee),The Boston Consulting Group, Frost and Sullivan,  Singapore Management University(SMU)  International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Institute for the Future (IFTF)  พาโลอัลโต้ คาลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา , Futurio ประเทศเยอรมันนี ฯลฯ

  • Blue-chip customers from private and Government sectors and SMEs: สมาชิกและลูกค้าที่ใช้บริการ TMA เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ และบริษัทข้ามชาติชั้นนำจากทุกธุรกิจ รวมทั้ง SMEs

  • 60 Years of Trust and Growth with our Customers ก่อตั้งมาแล้ว 60 ปี นับตั้งแต่องค์กรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 มีผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ใช้บริการกับ TMA มาแล้วมากกว่า 350,000 คน

สมาชิกกับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า

รับบริการ / องค์ความรู้มูลค่ากว่า 40,000 บาท ฟรี!

องค์กรที่สนใจให้ TMA ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน หรือท่านที่สนใจรับบริการเป็นรายบุคคล เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

หากสมัครเป็นสมาชิก TMA จะได้สิทธิประโยชน์มากมาย สมัครสมาชิกภายในเดือนมกราคมนี้ รับสิทธิประโยชน์ มูลค่ากว่า 40,000 บาทฟรี ประกอบด้วย

expand.png

สิทธิ์ทำประเมินความพร้อมทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation Readiness) ขององค์กร 2024 พร้อมรับรายงานวิเคราะห์จาก Boston Consulting Group (BCG) มูลค่า 10,000 บาท - ยังไม่เคยทำมาก่อนก็เข้าร่วมได้ เพราะเท่ากับจะได้เช็คลิสต์ สำหรับการทำ Digital Transformation จากองค์กรระดับโลก

map.png

สิทธิ์เข้าร่วมงาน Digital Dialogue (30-31 ม.ค.นี้) ซึ่งนำเสนอหลากมิติของ AI เพื่อใช้พัฒนาและบริหารธุรกิจ และ เปิดโลกการใช้ AI เพื่อธุรกิจที่ด้าน smart living โดยองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ (สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ โดยไม่ต้องเป็นสาย IT) 1 สิทธิ์/องค์กร มูลค่า 10,000 บาท (จำนวนจำกัด 20 ที่นั่ง – first come. first served) 

teamwork.png

สิทธิ์เข้าร่วม TMA Trend Talk ซึ่งเป็น sharing event/session บนหัวข้อที่น่าสนใจจากองค์กรชั้นนำ 4 ครั้งต่อปี 2-4 สิทธิ์ต่อครั้ง (มูลค่าสิทธิ์ละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 24,000 บาท)

user.png

สิทธิ์รับส่วนลด 5-15% ในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Trainings)  Click for Info และ ทริปศึกษาดูงาน (Business Trip) Click for Info กับองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ประเทศจีน

การสมัครเป็นสมาชิก

มีค่าแรกเข้า 1000 บาท + ค่าสมาชิกรายปี

 

ค่าสมาชิกรายปี

- องค์กรขนาด S พนักงาน 1-100 คน ค่าสมาชิก 2,500 บาท/ปี (Vat 7% 2,657 บาท/ปี)

- องค์กรขนาด M พนักงาน 101-200 คน ค่าสมาชิก 3,500 บาท/ปี (Vat 7% 3,745 บาท/ปี)

- องค์กรขนาด L พนักงาน 201-500 คน ค่าสมาชิก 5,000 บาท/ปี (Vat 7% 5,350 บาท/ปี)

- องค์กรขนาด XL พนักงาน 501 คนขึ้นไป ค่าสมาชิก 7,000 บาท/ปี (Vat 7% 7,490 บาท/ปี)

 

พิเศษ องค์กรที่ แจ้ง สมัคร/ต่ออายุสมาชิกภายใน 31 มกราคม นี้

รับ double bonus ยกเว้นค่าแรกเข้า 1,000 บาท     โปรดกดปุ่มนี้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อเริ่มต้นสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel. : 02 – 319 – 7677  ต่อ 278, 102
email : member@tma.or.th

business-agreement-successful-negotiation-concept-businessman-suit-shake-hand-with-custome
bottom of page