top of page
ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

Consulting Services

บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง
smiling-businesswoman-enjoying-talk-with-colleagues-during-teamwork-with-laptops.jpeg

การดำเนินธุรกิจท่ามกลาง ”ความท้าทาย” และปัจจัยที่ซับซ้อนเป็นที่ ”ท้าทาย” อย่างมาก ซึ่งต้องอาศัยความสามารถในการเจาะลึกเพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ และตลาดของคุณ เพื่อให้มีความชัดเจนในปัญหา อุปสรรค และโอกาส ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างภารกิจที่น่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรที่จำเป็น รวมถึงสร้างวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนผู้คน และพร้อมสร้างผลงานตามค่านิยมขององค์กร

 

ทั้งหมดนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำเพียงลำพัง เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณในฐานะทีมกำลังเสริม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ นำหน้าเกม และบรรลุแรงเป้าหมายของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังประสบกับความท้าทายกับวัฒนธรรมของบริษัท กระบวนการภายใน หรือต้องการกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่เพื่อสะท้อนถึงอนาคตที่คุณตั้งเอาไว้ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

 

ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจของเรา ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์จากองค์กร และธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ต่างพร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำในการนำทางธุรกิจ และจัดการโครงการที่ซับซ้อนของคุณให้ประสบความสำเร็จ

5 ขั้นตอนของ Bite-Size Consulting
S01.png

สร้างความชัดเจน (Clarify)

ทีมงานของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างแนวทางที่ทั้งระบุ ประเมิน และตอบคำถามโจทย์ธุรกิจของคุณได้ดีที่สุดบนไทม์ไลน์ของคุณ

Step
1

Step
2

วางแผน (Plan)

จากพื้นฐานความต้องการของคุณ และแนวทางที่ได้ระบุมา เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อออกแบบแผนรายละเอียด โดยเลือกจากข้อเสนอการผลวิจัยที่เราเสนอคุณ

Step
3

ออกแบบ (Design)

ทั้งผู้เชี่ยวชาญของคุณและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราจะเจาะลึกในธุรกิจ และความท้าทายทางการตลาดของคุณเพื่อสร้างความชัดเจนในประเด็น และโอกาสในการพัฒนาข้อมูลเชิงลึก เชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณซึ่งจะช่วยให้เราในการพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นไปได้ที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ และลูกค้าของคุณ

Step
4

สร้าง (Build)

จากโซลูชันที่เป็นไปได้ที่เลือก เราจะสร้างและทดสอบต้นแบบกับผู้ใช้จริง หรือลูกค้าเพื่อรับข้อเสนอแนะ การยอมรับ และความเข้าใจที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันต่อไป

Step
5

ทำให้ยั่งยืน (Sustain)

การนำโซลูชั่นมาใช้เป็นการเปิดเวทีสู่ความสำเร็จ แต่จะต้องใช้แรงกระตุ้นทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการสร้างพลังงานบวก และการมีส่วนร่วมสนับสนุนแบบองค์รวม ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่จำเป็น และกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโมเมนตัม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Our Consulting Specialization

business-people-discussing-work-meeting.jpeg
bottom of page