top of page
SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ
SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ SME มาทางนี้… 🙋‍


สมัคร “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” ได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด!

สามารถลงทะเบียน SME ONE ID ได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์📍www.bizportal.go.th

หรือแอปฯ SME CONNEXT📍https://smeconnext.com/


👉 “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” ช่องทางเข้าถึงทุกบริการภาครัฐ เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตให้กับ SME


#smeoneid #sme #msme #สสว #DGA #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #รัฐบาลดิจิทัลbottom of page