top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

TMA

Chicken Run CAMP: Young Business Leaders for ESG 2023

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Chicken Run CAMP: Young Business Leaders for ESG 2023
Chicken Run CAMP: Young Business Leaders for ESG 2023

เวลาและสถานที่

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

TMA, 276 ถ. รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

เปิดรับไม่เกิน 30 คน/รุ่น/ปี เท่านั้น !!! ค่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่

ที่ต้องการเรียนรู้ เปิดโลก สร้างประสบการณ์ทางธุรกิจ นอกห้องเรียน

แลกเปลี่ยนความเห็น สนุก สาระเข้มข้น กับโปรแกรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ

เข้าใจวิธีคิดในการออกแบบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ ESG

ระหว่าง วันที่ 23-29 สิงหาคม 2566

สถานที่  : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) และออกเยี่ยมชมนอกสถานที่ จ.กรุงเทพมหานคร

ใครบ้าง......ที่จะได้สนุกไปกับการเรียนรู้ ใน Chicken Run Camp !!!!

1. ค่ายนี้เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์โลกธุรกิจจริงให้ตัวเอง พร้อมพบปะร่วมทำงานเป็นทีมกับเพื่อนใหม่ๆ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มีสุขภาพแข็งแรง และเคารพกฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. เป็น นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ระดับปริญญาตรี (สำหรับชั้นปีที่ 4 จำเป็นต้องอยู่ในระหว่างการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะ แต่จำเป็นต้องผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานด้านบริหารจัดการธุรกิจ หรือ เรียนอยู่ในสาขา/คณะต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ เป็นต้น

3. มีผลคะแนนการเรียนล่าสุด สะสมไม่ต่ำกว่า 2.5/ มีทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษ พอใช้-ดี

4. มั่นใจว่า สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลากิจกรรม

5. นิสิต นักศึกษา ทำ Clip VDO (MP4) หรือ Clip TIKTOK (Link) ความยาว ไม่เกิน 2-3 นาที ใน content เกี่ยวกับ คนรุ่นใหม่กับการสร้างความยั่งยืนส่งมาได้ โดนใจ เตะตา น่าสนใจ >>: ส่งพร้อมใบสมัคร

6. ผู้สมัคร ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณาจารย์ และระบุอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีเอกสารรับรอง เพื่อเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรม (โปรดดูเอกสารใบสมัครเพิ่มเติม)

7. ประกาศผล รายชื่อ นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมทาง Facebook มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และ Email ตรงไปยังท่าน

Note :

· สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก หากต้องการจดหมายยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยื่นลาเรียน กับมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร มายังมูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ

· คณาจารย์ จากคณะที่ นิสิต นักศึกษา ได้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้า Observe กิจกรรมที่จัด ณ ห้องประชุมอาคาร TMA ได้ตลอดระยะเวลากิจกรรม ( มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ อำนวยความสะดวก อาหารจัดเลี้ยง สำหรับท่าน ณ อาคาร TMA โปรดแจ้งรายชื่อล่วงหน้าเท่านั้น )

เข้าค่าย Chicken Run Camp !!!! ได้อะไร

· ได้เรียนรู้ สาระพร้อมความสนุกสนาน ร่วมกิจกรรมเลิศ เลิศ ที่สร้างสรรค์มาให้เฉพาะพวกเรา ฟรี !!

· มีโอกาสพบปะ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ชื่อดัง รับฟังแนวคิดในการทำธุรกิจ สาบานได้ อยู่เฉยๆ แถวบ้าน ไม่มีทางได้เจอ !!

· อาหารฟรี 2 มื้อ (เช้า-กลางวัน) / ขนมเพียบ / ที่พักฟรี โรงแรมอย่างดี ห้องละ 2 คน ตลอดระยะเวลากิจกรรม !! (สำหรับ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย ที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาอยู่ต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) มีเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเดินทาง รวมท่านละ 2,000 บาท ทั้งนี้จำเป็นต้องแสดงและยื่นหลักฐานใบเสร็จชำระเงินค่าการเดินทางแก่ผู้จัดกิจกรรม)

· ได้สังคมใหม่ๆ ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อนใหม่ๆ โอกาสได้ต่อยอดทำงานในอนาคต !!

· ได้เงินรางวัลประเภททีม เป็นค่าขนม จุบจิ๊บ เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา ฟรี !!

· E-Certificate ใช้เป็นยันต์เพิ่มความเชื่อมั่น ว่าเราก็เคยผ่านกิจกรรมระดับประเทศ มาแล้ว นะงับ

· แน่นอนว่า ได้ประสบการณ์ ความทรงจำดีดี ใน 7 วัน ที่อยู่ร่วมกัน ... อย่ามา ร้องไห้ ตอนปิดค่าย แล้วกัน !!

รูปแบบการเรียนรู้ใน  Chicken Run Camp !!!!

o Learning Business Acumen and Leadership Essentialเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงรากฐานและแนวทาง ESG  พบปะ พูดคุย ได้อย่างใกล้ชิดกับวิทยากร ผู้ประกอบการ ที่มีชื่อเสียงจากภาคธุรกิจจริง

o Site Visit ณ บริษัท/หน่วยงานที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และนำ ESG มาปฏิบัติ

o TEAM Working เรียนรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อวางโครงสร้างธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน

o Mentoring / Coaching ไม่ต้องกังวล เรามีทีมพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา เข้มงวด คั้นความเก่งของทีม และพร้อมที่จะอวดให้โลกรู้

o Presentation เอาจริงๆ เหอะ ทำแผนออกมาดี๊ดี แต่นำเสนอไม่เป็น ... ต้องมาเข้าค่าย นี้ นะ

แชร์อีเวนท์นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

 

โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของเรา คุณยินยอมให้เรายินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องหยุดใช้และเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทันที และเนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่ในหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

bottom of page