top of page
Thailand Competitiveness Conference 2023 (TCC)

Thailand Competitiveness Conference 2023 (TCC)

อดีตประธานาธิบดี ประเทศเอสโตเนีย เยือนเวที "𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯" ร่วมแชร์ประสบการณ์ 𝘽𝙪𝙞𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙖 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚-𝙋𝙧𝙤𝙤𝙛 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 ให้แก่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำภาครัฐและภาคเอกชน


"𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯" เริ่มต้นขึ้นแล้ว เปิดเวทีด้วยการแชร์ประสบการณ์การพัฒนาประเทศจาก “scratch” สู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลชั้นนำของโลก โดย 𝗛.𝗘. 𝗞𝗲𝗿𝘀𝘁𝗶 𝗞𝗮𝗹𝗷𝘂𝗹𝗮𝗶𝗱 อดีตประธานาธิบดี ประเทศเอสโตเนีย ตามมาด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น "𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲-𝗣𝗿𝗼𝗼𝗳 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆" ร่วมกับคุณกานต์ ตระกูลฮุน ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล และมร. วินเซนต์ ชิน จากบอสตันคอนซัลติ้งกรุ๊ป สิงคโปร์ แถมการพูดคุยถึง "𝗧𝗵𝗲 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗲𝗲𝗱𝗲𝗱" กับคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ และคุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ


ตบท้ายด้วยการแชร์แผนพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็น 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲-𝗣𝗿𝗼𝗼𝗳 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ สายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

bottom of page