top of page

Magazine 2017 Issue 26 Jul - Sep

Magazine 2017 Issue 26 Jul - Sep

สมดุลในทุกสถานการณ์.

ในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา คิดว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่หนักที่สุด และการทำงานใน 1 ปี ช่วงไหนเป็นช่วงที่รู้สึกหนักที่สุด แล้วเรามีวิธีการจัดการอย่างไร ไม่ให้เกิดความเอนเอียงไปข้างหนึ่ง จะทำอย่างไรจึงจะจัดการให้เกิดความบาลานซ์ หรือ ความสมดุลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

ไม่มีสูตรตายตัวที่จะบอกว่าวิธีการไหนดีที่สุด มีแต่วิธีการให้ลองลงมือทำ และแก้ไขปัญหา จนกว่าจะเกิดการลงตัวเหมือนการปั่นจักรยานในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกให้เกิดทักษะความชำนาญ ฝึกให้รู้จักวิธีการทรงตัว รู้จังหวะของการยกเท้าขึ้นอีกข้างและถีบตัวออกไป ซึ่งการปั่นครั้งแรกจะล้มกระแทกพื้นเป็น 10 ครั้ง แต่มีการฝึกและลองใหม่ จึง สามารถปั่นจักรยานได้คล่องขึ้น จนกลายเป็นความชำนาญ

ชีวิตเราจะสมดุลหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องของการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งของชีวิตและการทำงาน ต้องเริ่มจากการเขียนแผนในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์กับสิ่งที่ต้องทำ ติดตามดูผล และเก็บตกแต่ละชิ้นงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำแบบนี้บ่อยๆ จนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญ และเรื่องของการจัดสรรเวลาจะไม่ใช่ปัญหาหนักอีกต่อไป

bottom of page