top of page

Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun

Magazine 2018 Issue 29 Apr - Jun

ชีวิตยุคเทคโนโลยีที่จะต้องวนเวียนกับการพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทค เพื่อเข้าถึงโลกออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร พฤติกรรมคนจะมีชีวิตเหมือนกันทั้งโลก คือออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือ พูดคุยกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ แชร์ภาพส่วนตัวให้คนติดตาม ค้นหาข้อมูลออนไลน์

ส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะถูกใช้ทำงานรับ-ส่งอีเมล ค้นหาข้อมูล อ่านข่าว อ่านหนังสืออนไลน์ จัดการกับข้อมูล เป็นต้น ทั้งหมดเกิดจากเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน และแทรกแซงเข้ามาในระบบการทำงาน

ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องของ “ยุคดิจิทัล” ที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และการทำงานซึ่งนับจากนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกในเวลาอันรวดเร็วอย่างแน่นอน ธุรกิจต้องปรับทั้งกระบวนการคิดและวิธีการในการบริหารจัดการ เพื่อให้ทันและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและ เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแนวทาง คนทำงานก็ต้องพัฒนาให้ทันความต้องการของตลาด เพราะอนาคตคือ สิ่งที่ไม่แน่นอน วันนี้อยู่กับโลกดิจิทัล วันข้างหน้าอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้และทุกวันนี้เรื่องราวของเทคโนโลยีมีมันสมองที่มีความฉลาดมากขึ้นก็ได้เข้ามาลดบทบาทมนุษย์แล้ว อย่างที่เห็นได้ชัด คือ ธนาคารได้เปลี่ยนรูปแบบเป็น Online Banking ได้เห็นหุ่นยนต์เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล และหุ่นยนต์ถือถาดอาหารเสิร์ฟตามโต๊ะอาหาร แน่นอนว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทำงานแทน โดยเฉพาะงานเอกสาร งานแอดมิน มีให้เราได้เห็นในไม่ช้านี้แน่ๆแล้วคุณ เตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?

bottom of page