top of page
double-exposure-image-many-business-people.jpeg

Management Development
โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้นำ

โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้นำ

บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้นำ ที่สร้างขึ้นจากการวิจัยด้วยข้อมูลเชิงลึก และจากประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อช่วยให้คุณบุคลากรและธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมืออาชีพ และยั่งยืน

happy-young-asia-businessmen-businesswoman-meeting-brainstorming-some-new-ideas-about-proj

กุญแจสู่ความสำเร็จของการพัฒนาทักษะของ TMA คือการทำความเข้าใจถึงวิธีเรียนรู้ กระบวนการคิด และสภาวะปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มโปร์ไฟล์ของผู้บริหาร ซึ่งเป็นที่มาของรูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรผู้นำของเรา ที่เน้นการนำเอาไปใช้จริงให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

ด้วยประสบการณ์ และความรู้จากเครือข่ายของ TMA เราได้พัฒนาหลักสูตร Signature Executive Development และ Business Essentials เพื่อสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจ และการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยการออกแบบหลักสูตรมาจากการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสมรรถนะ และความสามารถของผู้นำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามบทบาท และหน้าที่ของผู้นำในแต่ละระดับขององค์กร

 

หลักสูตรของ TMA ได้รับการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ประสิทธิผล และได้มีการนำแบบประเมินทางพฤติกรรม และจิตวิทยา รวมถึงความท้าทายในงาน และหน้าที่ เข้ามาเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรที่จำเป็นและสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนารายบุคคล

 

ด้วยสมาชิกศิษย์เก่ามากกว่า 1,100 ท่าน โปรแกรมของ TMA เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของการพัฒนาผู้นำธุรกิจด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

Signature.png
โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร SIGNATURE
Ladder.png

ด้วยประสบการณ์ และความรู้จากเครือข่ายของ TMA เราได้พัฒนาหลักสูตร Signature Executive Development เพื่อสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจ และการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยการออกแบบหลักสูตรมาจากการวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างสมรรถนะ และความสามารถของผู้นำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามบทบาท และหน้าที่ของผู้นำในแต่ละระดับขององค์กร

หลักสูตรของ TMA ได้รับการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ประสิทธิผล และได้มีการนำแบบประเมินทางพฤติกรรม และจิตวิทยา รวมถึงความท้าทายในงาน และหน้าที่ เข้ามาเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรที่จำเป็นและสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนารายบุคคล

ด้วยสมาชิกศิษย์เก่ามากกว่า 1,100 ท่าน โปรแกรมของ TMA เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของการพัฒนาผู้นำธุรกิจด้วยวิธีการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

Public Training The Next Leader Series_Triangle.jpg
Public Training Year Plan 2024_1-4-67.jpg
TEAMX Banner.png

TEAM LEADER EXCELLENCE (TEAM X) Program
 

“การเปลี่ยนสู่การเป็นหัวหน้างานนับเป็นความท้าทายที่ต้องอาศัยทั้งทักษะการจัดการ และความเป็นผู้นำ”

TeamX เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างทักษะตามบทบาทหน้าที่สำหรับผู้นำหน้ามือใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเป็นผู้จัดการระดับต้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้พัฒนากรอบความคิดของผู้นำ และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการนำทีม ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ Peer-based

MAX Banner.png

MANAGEMENT ACCELERATION (MAX) PROGRAM
 

“การบริหารระดับกลางขององค์กรนั้นเป็นศิลปะของการสร้างสมดุลที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อกลยุทธ์จากฝ่ายบริหาร เข้ากับฝ่ายปฏิบัติการขององค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน”

เราออกแบบโปรแกรม MAX มาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับกลางที่กำลังเผชิญกับความท้าทายของการสลับบทบาทการเป็นทั้งหัวหน้างาน แลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในบทบาทการจัดการ และการเป็นผู้นำ รวมถึงการเชื่อมต่อทีมบริหารกับแนวหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างเหนียวแน่น

EMDP Banner2.png

EXECUTIVE MANAGEMENT DEVELOPMENT (EMDP) PROGRAM

“การนำพาองค์กข้ามผ่านโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นความท้าทาย

และหน้าที่อันยิ่งใหญ่”

EMDP เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นการสร้างภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง พร้อมความสามารถในการมองเห็นที่กว้างไกล และเชื่อมโยงจุดต่างๆ ผ่านมุมของผู้นำระดับแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จ ทั้งเชิงกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ทุกวัน ในขณะที่ทุกคนมีความคาดหวังในตัวของผู้นำสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

BEPRO new.png
โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
BUSINESS ESSENTIAL PROGRAM

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรม หรือหลักสูตรที่เน้นหัวข้อ หรือทักษะทางธุรกิจเฉพาะด้าน ลองค้นหาหลักสูตรในโปรแกรม BUSINESS ESSENTIAL PROGRAM (BEPRO) ที่เน้นไปที่ 4 โดเมนของการเป็นผู้นำทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเฉียบแหลม และทักษะทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด

 

ในแต่ละหลักสูตรคุณจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมาย ผ่านเรื่องราว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด Best Practice ขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก มาเติมช่องว่างในความรู้ และทักษะของคุณ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปอย่างยั่งยืน

asian-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-creative-web-design-plan
บริการออกแบบโซลูชั่นการเรียนรู้ CUSTOMIZED LEARNING SOLUTIONS

เราเข้าใจดีว่าแต่ละองค์กรมีความเฉพาะตัว และมีบริบททางธุรกิจ รวมถึงความท้าทายที่แตกต่างกัน ทีมที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาที่มีประสบการณ์ของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ และยังสามารถจัดสอนฝึกอบรมในบริษัทของคุณได้ โดยผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้านนั้นๆ และยังมีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเราคอยอำนวยความสะดวก

 

นอกจากนี้เรายังจะช่วยในการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ที่ได้รับจะนำไปใช้ในการทำงาน โดยสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมดีขึ้น

woman-attending-online-class_.jpeg
โซลูชั่นการเรียนรู้แบบออนไลน์
ONLINE LEARNING SOLUTIONS

เทคโนโลยีในปัจจุบัน และการระบาดของ COVID-19 ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราไปตลอดกาล

 

หากองค์กรของคุณกำลังมองหาโซลูชันการเรียนรู้ออนไลน์ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ! แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น

 

เรามีทั้งแพ็คเกจสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งในโซลูชันที่ได้มาตรฐาน หรือแบบ Customized Solution

BEPRO new.png
โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
BUSINESS ESSENTIAL PROGRAM

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรม หรือหลักสูตรที่เน้นหัวข้อ หรือทักษะทางธุรกิจเฉพาะด้าน ลองค้นหาหลักสูตรในโปรแกรม BUSINESS ESSENTIAL PROGRAM (BEPRO) ที่เน้นไปที่ 4 โดเมนของการเป็นผู้นำทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเฉียบแหลม และทักษะทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด

 

ในแต่ละหลักสูตรคุณจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมาย ผ่านเรื่องราว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด Best Practice ขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก มาเติมช่องว่างในความรู้ และทักษะของคุณ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปอย่างยั่งยืน

asian-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas-about-creative-web-design-plan
บริการออกแบบโซลูชั่นการเรียนรู้ CUSTOMIZED LEARNING SOLUTIONS

เราเข้าใจดีว่าแต่ละองค์กรมีความเฉพาะตัว และมีบริบททางธุรกิจ รวมถึงความท้าทายที่แตกต่างกัน ทีมที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาที่มีประสบการณ์ของเราจะช่วยออกแบบโซลูชันการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ และยังสามารถจัดสอนฝึกอบรมในบริษัทของคุณได้ โดยผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะด้านนั้นๆ และยังมีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเราคอยอำนวยความสะดวก

 

นอกจากนี้เรายังจะช่วยในการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าความรู้ที่ได้รับจะนำไปใช้ในการทำงาน โดยสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมดีขึ้น

woman-attending-online-class_.jpeg
โซลูชั่นการเรียนรู้แบบออนไลน์
ONLINE LEARNING SOLUTIONS

เทคโนโลยีในปัจจุบัน และการระบาดของ COVID-19 ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเราไปตลอดกาล

 

หากองค์กรของคุณกำลังมองหาโซลูชันการเรียนรู้ออนไลน์ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ! แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น

 

เรามีทั้งแพ็คเกจสำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั้งในโซลูชันที่ได้มาตรฐาน หรือแบบ Customized Solution

bottom of page