top of page

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

|

TMA

Chicken Run CAMP: Young Business Leaders for ESG 2023

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
Chicken Run CAMP: Young Business Leaders for ESG 2023
Chicken Run CAMP: Young Business Leaders for ESG 2023

Time & Location

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง

TMA, 276 ถ. รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312 ประเทศไทย

About the event

เปิดรับไม่เกิน 30 คน/รุ่น/ปี เท่านั้น !!! ค่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่

ที่ต้องการเรียนรู้ เปิดโลก สร้างประสบการณ์ทางธุรกิจ นอกห้องเรียน

แลกเปลี่ยนความเห็น สนุก สาระเข้มข้น กับโปรแกรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ

เข้าใจวิธีคิดในการออกแบบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และ ESG

ระหว่าง วันที่ 23-29 สิงหาคม 2566

สถานที่  : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร TMA (สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย) และออกเยี่ยมชมนอกสถานที่ จ.กรุงเทพมหานคร

ใครบ้าง......ที่จะได้สนุกไปกับการเรียนรู้ ใน Chicken Run Camp !!!!

1. ค่ายนี้เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์โลกธุรกิจจริงให้ตัวเอง พร้อมพบปะร่วมทำงานเป็นทีมกับเพื่อนใหม่ๆ ยอมรับความเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม มีสุขภาพแข็งแรง และเคารพกฎกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม

2. เป็น นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ระดับปริญญาตรี (สำหรับชั้นปีที่ 4 จำเป็นต้องอยู่ในระหว่างการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะ แต่จำเป็นต้องผ่านการเรียนวิชาพื้นฐานด้านบริหารจัดการธุรกิจ หรือ เรียนอยู่ในสาขา/คณะต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจ เป็นต้น

3. มีผลคะแนนการเรียนล่าสุด สะสมไม่ต่ำกว่า 2.5/ มีทักษะพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษ พอใช้-ดี

4. มั่นใจว่า สามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลากิจกรรม

5. นิสิต นักศึกษา ทำ Clip VDO (MP4) หรือ Clip TIKTOK (Link) ความยาว ไม่เกิน 2-3 นาที ใน content เกี่ยวกับ คนรุ่นใหม่กับการสร้างความยั่งยืนส่งมาได้ โดนใจ เตะตา น่าสนใจ >>: ส่งพร้อมใบสมัคร

6. ผู้สมัคร ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณาจารย์ และระบุอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีเอกสารรับรอง เพื่อเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรม (โปรดดูเอกสารใบสมัครเพิ่มเติม)

7. ประกาศผล รายชื่อ นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมทาง Facebook มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร และ Email ตรงไปยังท่าน

Note :

· สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก หากต้องการจดหมายยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อยื่นลาเรียน กับมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร มายังมูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ

· คณาจารย์ จากคณะที่ นิสิต นักศึกษา ได้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้า Observe กิจกรรมที่จัด ณ ห้องประชุมอาคาร TMA ได้ตลอดระยะเวลากิจกรรม ( มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ อำนวยความสะดวก อาหารจัดเลี้ยง สำหรับท่าน ณ อาคาร TMA โปรดแจ้งรายชื่อล่วงหน้าเท่านั้น )

เข้าค่าย Chicken Run Camp !!!! ได้อะไร

· ได้เรียนรู้ สาระพร้อมความสนุกสนาน ร่วมกิจกรรมเลิศ เลิศ ที่สร้างสรรค์มาให้เฉพาะพวกเรา ฟรี !!

· มีโอกาสพบปะ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ชื่อดัง รับฟังแนวคิดในการทำธุรกิจ สาบานได้ อยู่เฉยๆ แถวบ้าน ไม่มีทางได้เจอ !!

· อาหารฟรี 2 มื้อ (เช้า-กลางวัน) / ขนมเพียบ / ที่พักฟรี โรงแรมอย่างดี ห้องละ 2 คน ตลอดระยะเวลากิจกรรม !! (สำหรับ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย ที่เดินทางมาจากสถาบันการศึกษาอยู่ต่างจังหวัด (นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) มีเงินช่วยเหลือสนับสนุนค่าเดินทาง รวมท่านละ 2,000 บาท ทั้งนี้จำเป็นต้องแสดงและยื่นหลักฐานใบเสร็จชำระเงินค่าการเดินทางแก่ผู้จัดกิจกรรม)

· ได้สังคมใหม่ๆ ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อนใหม่ๆ โอกาสได้ต่อยอดทำงานในอนาคต !!

· ได้เงินรางวัลประเภททีม เป็นค่าขนม จุบจิ๊บ เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา ฟรี !!

· E-Certificate ใช้เป็นยันต์เพิ่มความเชื่อมั่น ว่าเราก็เคยผ่านกิจกรรมระดับประเทศ มาแล้ว นะงับ

· แน่นอนว่า ได้ประสบการณ์ ความทรงจำดีดี ใน 7 วัน ที่อยู่ร่วมกัน ... อย่ามา ร้องไห้ ตอนปิดค่าย แล้วกัน !!

รูปแบบการเรียนรู้ใน  Chicken Run Camp !!!!

o Learning Business Acumen and Leadership Essentialเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงรากฐานและแนวทาง ESG  พบปะ พูดคุย ได้อย่างใกล้ชิดกับวิทยากร ผู้ประกอบการ ที่มีชื่อเสียงจากภาคธุรกิจจริง

o Site Visit ณ บริษัท/หน่วยงานที่มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และนำ ESG มาปฏิบัติ

o TEAM Working เรียนรู้ร่วมกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อวางโครงสร้างธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืน

o Mentoring / Coaching ไม่ต้องกังวล เรามีทีมพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา เข้มงวด คั้นความเก่งของทีม และพร้อมที่จะอวดให้โลกรู้

o Presentation เอาจริงๆ เหอะ ทำแผนออกมาดี๊ดี แต่นำเสนอไม่เป็น ... ต้องมาเข้าค่าย นี้ นะ

Share this event

Disclaimer:

By submitting your personal data to us online in our website, you agree to give us consent to use and disclose your personal data in accordance with this policy. If you do not agree with the terms and conditions of this Privacy Policy, you must immediately cease using and accessing this Website and any content, services or products contained in or available from this Website for which you need to provide personal information.

bottom of page