top of page

ส. 26 พ.ย.

|

บาร์เซโลนา

TECHINNOCATION TRIP @ Barcelona, SPAIN

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
TECHINNOCATION TRIP @ Barcelona, SPAIN

เวลาและสถานที่

26 พ.ย. 2565 00:00 – 03 ธ.ค. 2565 00:00

บาร์เซโลนา, บาร์เซโลนา สเปน

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

ร่วมเดินทางสู่หนึ่งในเมืองนวัตกรรมแห่งยุโรป

TECHINNOCATION TRIP @ Barcelona, SPAIN

November 26 - December 3, 2022

พบกับนวัตกรรมทันสมัยแห่งเมืองบาร์เซโลนา เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสเปน ซึ่งได้ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และศิลปะไว้อย่างกลมกลืนใน Hola Barcelona! - An Emerging City for Innovation and Technology ในวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 การเดินทางที่จะจุดประกายแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ท่าน

โปรแกรมศึกษาดูงาน

• The Scientific Park of the University of Barcelona - หน่วยงานชั้นนำด้านการศึกษาของสเปนที่ให้ความสำคัญกับชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการปรับงานวิจัยและเทคโนโลยีมาใช้ในวงการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- ฟังการบรรยาย และ Best practices ของการประยุกต์งานวิจัยและธุรกิจเข้าด้วยกัน

• Port of Barcelona - หนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกในด้านการจัดการและการบูรณาการที่จัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว พบกับท่าเรือที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า ทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม   รวมถึงการกีฬาและสันทนาการ  ทำให้ท่าเรือบาร์เซโลนาแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศสเปน  และมีลูกค้ากว่า 200 บริษัทที่ใช