Call : 0 2319 7677 | Contact Us
Choose a language :
4 SELECT * FROM topgraphic WHERE active='1' AND now() BETWEEN strdate AND stodate ORDER BY sequence DESC 20140922095447.jpguserfiles/topgraphic/images/20140922095447.jpg 20140918093421.pnguserfiles/topgraphic/images/20140918093421.png 20141021063815.jpguserfiles/topgraphic/images/20141021063815.jpg 20140904015850.jpguserfiles/topgraphic/images/20140904015850.jpg

Upcoming Programs
 • Nov
  20

  Financial Analysis for Business Strategic Planning

  การวิเคราะห์การเงินเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ

  More Detail  Register Now

 • Nov
  18

  Successful Team Management

  ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารทีมงาน เสริมสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น พร้อมแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถใช้ได้จริงในทุกๆ องค์กร

  More Detail  Register Now

 • Nov
  07

  Expat Taxation

  อัพเดทและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเสียภาษีของแรงงานต่างชาติในไทย

  More Detail  Register Now

 • Oct
  30

  Proactive Career Management

  ร่วมฝึกออกแบบและพัฒนาเส้นทางอาชีพผ่านกรณีศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

  More Detail  Register Now

 • Oct
  27

  Coaching: The Art of Developing Leaders

  การโค้ชที่เป็นระบบจะช่วยพัฒนาผู้นำในด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนาผลงานในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กรตามลำดับ

  More Detail  Register Now

 • Sep
  17

  TMA & Berkeley : Leadership Communication

  TMA ร่วมกับ Berkeley Executive Coaching Institute, U.S.A. ภาคภูมิใจนำเสนอ Leadership Communication (Certificate Program) หลักสูตร 6 วันที่จะพัฒนาท่านไปสู่การเป็นผู้นำอย่างแท้จริง

  More Detail  Register Now

 • Aug
  27

  TMA-Management Development Program # 20

  TMA-MDP มุ่งเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารไทย ในเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสำเร็จแก่องค์กรร

  More Detail  Register Now

Recent Past Events
TMA News

TMA หนุนยกระดับธุรกิจไทยด้วย ICT

นับจากการริเริ่ม Thailand ICT Excellence Awards ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งทวีบทบาทแก่ทุกๆภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่างก็ต้องข้องเกี่ยวกับ ICT ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

On Logistics

June 23rd, 2014, 2:05 pm

TMA วิเคราะห์ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน

โดย IMD เผยแม้ภาพรวมไทยลดลง 2 อันดับในปีนี้ แต่ประเด็นพื้นฐานระยะยาวส่งสัญญาณดีขึ้น เผยถึงการประกาศผลของ IMD ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ รวม 60 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้สหรัฐอเมริกายังคงได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงสุด เช่นเดียวกับสวิสเซอร์แลนด์ที่อยู่ในอันดับรองลงมา ในขณะที่สิงค์โปร์เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับสามจากอันดับ 5 ในปีที่แล้ว

On Logistics

May 26th, 2014, 5:36 pm

M&A เรื่องใต้จมูก

คำกล่าวที่บอกว่า “ความพอเพียงนั้นงดงาม” (Small is beautiful) อาจใช้ไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมการเข้าซื้อกิจการและการควบรวบกิจการ (M&A : Merger and Acquisition) ที่นับวันความยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่ง (big, bigger and biggest is very very beautiful) จะกลายเป็นเสน่ห์เย้ายวนเกินห้ามใจ

On Logistics

March 26th, 2014, 11:49 am

GIVE YOUR CEO HELPFUL PRESSURE

Pratana Mongkolkul, chairwoman of the executive commitee of Mc Jeans maker Mc Group Plc, has given some tips for firms striving to grow through merger and acquisitions.

On Logistics

March 24th, 2014, 2:05 pm

Leading Thai corporates outline their M&A strategies

TO BUILD UP its technological prowess, the Siam Cement Group has set a specific mergers - and - acquisitions target for foreign firms, the first Thai conglomerate to do so.

On Logistics

March 21st, 2014, 5:16 pm

Management group
E-Printing
สมัครสมาชิก เพื่อดาวน์โหลด
Clip Video